Δραστηριότητα 2.1 Tα χαρακτηριστικά της Ανοικτής Εκπαίδευσης

Τα χαρακτηριστικά της Ανοικτής Εκπαίδευσης που αναδεικνύονται μέσω των προσωπικών μαρτυριών των φοιτητριών είναι ότι απευθύνεται σε ενδιαφερόμενους από όλη τη χώρα, δεν υπάρχουν δηλαδή τα φυσικά εμπόδια. Η ποικιλία των προσφερόμενων μαθημάτων είναι απέραντη. Υφίσταται, επίσης, το ενδεχόμενο κάποιος να εργάζεται παράλληλα με τις σπουδές του όπως για παράδειγμα απόφοιτοι κολλεγίων που επιθυμούν να βελτιώσουν την καριέρα τους και παράλληλα εργάζονται.

Υπάρχει η δυνατότητα να πάρει κάποιος πιστοποιητικό μέχρι τις ενότητες που έχει ολοκληρώσει, αλλά κανονικά απαιτούνται 360 credits για την κτήση πτυχίου. Δεν είναι κατάλληλη η Ανοικτή Εκπαίδευση για όσους αδυνατούν να οργανώσουν το χρόνο τους καθώς και το ρυθμό διαβάσματος τους, μια και δεν υπάρχει κάποιος διδάσκων που θα παρακολουθεί στενά την πορεία του κάθε φοιτητή και θα τον καθοδηγεί, αλλά υφίστανται μόνο ομάδες με ένα διδάσκοντα και η επικοινωνία γίνεται μέσω e-mail όχι δια ζώσης.

Κάποιο από το εκπαιδευτικό υλικό αποστέλλεται μέσω ταχυδρομείου και συμπεριλαμβάνεται στο αρχικό κόστος. Δεν υπάρχει κόστος διατροφής και διαμονής και δύναται το ενδεχόμενο χρηματοδότησης ενός μέρους των διδάκτρων από τον εργοδότη του κάθε φοιτητή, προκειμένου να εξειδικευτεί περισσότερο στο αντικείμενο εργασίας του. Ο μέσος όρος διάρκειας των σπουδών είναι τα τρία με τέσσερα χρόνια, αλλά η κοινωνική ζωή - ελεύθερος χρόνος είναι αρκετά περιορισμένος, μια και οι απαιτήσεις είναι πολλές. Υπάρχει και το ενδεχόμενο κάποιος να ακολουθήσει αργούς ρυθμούς στην περαίωση των ενοτήτων και έτσι να μπορέσει να έχει μια φυσιολογική προσωπική ζωή, εφόσον αυτό εξαρτάται αποκλειστικά από τις επιλογές του καθενός.

Και τέλος, ελλοχεύει ο κίνδυνος διάσπασης της προσοχής του φοιτητή και η επιλογή λανθάνουσας κατεύθυνσης κατά τη διάρκεια των σπουδών του, μια και δεν υπάρχει η προσωπική καθοδήγηση από κάποιον διδάσκοντα σχετικά με την πορεία της εξέλιξης του φοιτητή στις σπουδές του.

Απευθύνεται εν’ ολίγης, σε όλα τα μορφωτικά επίπεδα ακόμα και σε όσους δεν κατέχουν κάποιο πτυχίο αλλά τους αρέσει η μελέτη και σε όλες τις ηλικίες ανεξαιρέτως, ακόμα και σε άτομα με δυσκολίες στη μάθηση όπως οι δυσλεκτικοί. Η Ανοικτή Εκπαίδευση είναι τρόπος ζωής, είναι ένα είδος χόμπι.