Δραστηριότητα 2.1 (Χαρακτηριστικά της Ανοικτής Εκπαίδευσης)

  Γιάννης Δοξαστάκης
  Από Γιάννης Δοξαστάκης

  Μετά την παρακολούθηση των 2 βίντεο, τα κύρια χαρακτηριστικά της Ανοικτής Εκπαίδευσης που προκύπτουν είναι:

  • Μπορεί να κάνει εγγραφή και να ακολουθήσει πρόγραμμα σπουδών ο οποιοσδήποτε, ανεξαρτήτου ηλικίας, φύλου, επαγγελματικού υπόβαθρου κλπ.
  • Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες ή τίτλοι σπουδών.
  • Γεωγραφικοί και χρονικοί περιορισμοί εκμηδενίζονται. Ο σπουδαστής μπορεί να παρακολουθήσει εκπαιδευτικά προγράμματα από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου.
  • Ανάλογα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρακολουθεί κάποιος, υπάρχουν δυνατότητες τηλεδιασκέψεων, παροχής εκπαιδευτικού υλικού με ηλεκτρονικό τρόπο, υποβολής εργασιών επίσης με ηλεκτρονικό τρόπο και άλλες παρόμοιες μεθοδολογίες που αξιοποιούν την τεχνολογία. Ταυτόχρονα, συνήθως υπάρχουν και σύμβουλοι – εκπαιδευτές που επιβλέπουν την πορεία των σπουδών.
  • Δε δεσμεύεται η προσωπική ζωή του σπουδαστή, καθώς δεν απαιτείται η φυσική του παρουσία. Μπορεί κανείς να συνεχίζει να εργάζεται, δραστηριοποιείται και ζει όπως πριν, ενώ παράλληλα σπουδάζει.
  • Προσφέρονται προγράμματα που αφορούν σε πάρα πολλά μαθησιακά αντικείμενα. Ο κάθε σπουδαστής επιλέγει κατά δική του βούληση, σε ποιο αντικείμενο επιθυμεί να εκπαιδευτεί, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του ή τον επαγγελματικό του προσανατολισμό.
  • Παράλληλα παρέχεται μεγάλος όγκος εκπαιδευτικού υλικού στο οποίο μπορεί κανείς να ανατρέξει για μελέτη, ανάλυση ή απλά για την εκπόνηση μιας εργασίας. Δεν υπάρχει επομένως κανένας περιορισμός ως προς τον βαθμό που θα εμβαθύνει κάποιος στο γνωστικό αντικείμενό του.
  • Ο σπουδαστής επιλέγει συνήθως τον δικό του ρυθμό με τον οποίο θα προχωρήσει στην ολοκλήρωση των σπουδών του.
  • Το κόστος σπουδών είναι πολύ μικρότερο σε σύγκριση με αυτό της συμβατικής εκπαίδευσης.
  • Υπάρχει μεγάλη ευελιξία για την απόκτηση πτυχίου. Συνήθως δεν υπάρχουν τόσα πολλά υποχρεωτικά μαθήματα, όσα στα συμβατικά πανεπιστήμια, με αποτέλεσμα να μπορεί ο σπουδαστής να διαμορφώσει το δικό του πρόγραμμα σπουδών.
  • Ακόμα και αν ο σπουδαστής δεν ολοκληρώσει τις σπουδές του, μπορεί να αποκτήσει πιστοποιητικό που αποδεικνύει τις γνώσεις που έλαβε.
  • Προσφέρεται πλαίσιο αλληλεπίδρασης μεταξύ των σπουδαστών, ενισχύοντας το αίσθημά τους ότι ανήκουν σε μια κοινωνική ομάδα με κοινούς στόχους και ενδιαφέροντα.