Δραστηριότητα 2.2 (Το μέλλον της Ανοικτής Εκπαίδευσης)

    Γιάννης Δοξαστάκης
    Από Γιάννης Δοξαστάκης

    Είναι προφανές ότι οι τάσεις και οι απαιτήσεις της εποχής που διανύουμε, καθιστούν την αναγκαιότητα της Ανοικτής Εκπαίδευσης επιτακτική. Αφενός, η αγορά εργασίας χρειάζεται πλέον καταρτισμένους και εξειδικευμένους επαγγελματίες, η μετεκπαίδευση των οποίων πρέπει να γίνει ταχύρυθμα, παράλληλα με την εργασία και σε χαμηλό κόστος και αφετέρου, δεδομένης της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης των τελευταίων δεκαετιών, απαιτείται ένα νέο εκπαιδευτικό μοντέλο στο οποίο οι δαπάνες για την εκπαίδευση θα είναι περιορισμένες. Παράλληλα, η ολοένα και μεγαλύτερη ανάπτυξη των Τ.Π.Ε., προδιαγράφει ένα μέλλον στο οποίο η ποιότητα του εκπαιδευτικού υλικού, τα εκπαιδευτικά μέσα, οι υπηρεσίες βοήθειας στον σπουδαστή και οι διαδικασίες αξιολόγησεις θα γίνονται διαρκώς περισσότερο ελκυστικές με τη χρήση της εξ'αποστάσεως εκπαίδευσης, που όπως ήδη διαφαίνεται θα είναι το πλαίσιο και το κύριο μέσο πραγμάτωσης των ιδεών της Ανοικτής Εκπαίδευσης.
    Επιπλέον, οι σύγχρονες κοινωνίες που θέλουν να αποκαλούνται Δημοκρατικές, οφείλουν να ανοίξουν την πρόσβαση προς στην Εκπαίδευση, σε όλους τους πολίτες και να τους επιτρέψουν να διαχειριστούν με τον δικό τους τρόπο τη διαδικασία μάθησής τους.