Δραστριότητα 2.2 ατομική - προαιρετική

  Μπαντουβά Αργυρώ
  Από Μπαντουβά Αργυρώ

  Το μέλλον των Ανοιχτών Πανεπιστημίων 2.2

  Όπως επισημαίνει ο Brown στη συνέντευξη του η ανθρωπότητα είναι το μέλλον και το μέλλον της εξαρτάται τις επενδύσεις που κάνει στην εκπαίδευση χωρίς να βλέπει το κόστος. Η εκπαίδευση μπορεί να μεταμορφώσει ζωές και κοινωνίες.

  Αρχικά αναφέρει ότι τα Ανοιχτά Πανεπιστήμια έχουν μέλλον καθώς οι φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ολοένα και αυξάνονται και είναι αδύνατον να χτιστούν Πανεπιστήμια που θα καλύπτουν τις ανάγκες τους. Επίσης αναφέρει πως οι φοιτητές των Ανοιχτών Πανεπιστημίων έχουν διαφορετικές ανάγκες από εκείνους των παραδοσιακών. Θα πρέπει λοιπόν τα Ανοιχτά Πανεπιστήμια να κατανοούν τις ανάγκες των φοιτητών τους προσφέροντας ελεύθερη πρόσβαση και δέσμευση σε ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα υπό αυτές τις συνθήκες να φοιτήσουν σε ένα παραδοσιακό πανεπιστήμιο.

  Τέλος ο Brown αναγνωρίζοντας τις ανάγκες των φοιτητών των Ανοιχτών Πανεπιστημίων προτείνει ένα μοντέλο MOOCs που θα στοχεύει σε ένα γκρουπ ανθρώπων που έχει χάσει την επαφή με την ακαδημαϊκή κοινότητα, θα τους βοηθήσει να γεφυρώσουν το κενό και θα τους υποστηρίξει στη μελέτη τους.