Δραστριότητα 2.4 ατομική - προαιρετική

  Μπαντουβά Αργυρώ
  Από Μπαντουβά Αργυρώ

  https://padlet.com/argba17/g4vl67hnxf7y

   

  Η Εξ Αποστάσεως εκπαίδευση στηρίζεται σε ένα μαθητοκεντρικό μοντέλο εκπαίδευσης όπου ο εκπαιδευτικός έχει κυρίως το ρόλο συμβούλου. Είναι μέθοδος μιας αυτορυθμιζόμενης μάθησης όπου ο εκπαιδευόμενος έχει αυξημένο έλεγχο πάνω στις εκπαιδευτικές του δραστηριότητες και είναι υπεύθυνος για τη μαθησιακή του επιτυχία.

  Σε αντίθεση με την τριαδική σχέση εκπαιδευτή, εκπαιδευομένου και περιεχομένου, που χαρακτηρίζει τη συμβατική εκπαίδευση, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση διαμορφώνεται από μια τετραδική σχέση με άξονες τον εκπαιδευτή, τον εκπαιδευόμενο, το εκπαιδευτικό υλικό και το μέσο (Σοφός & Kron, 2010).