Δύο διαφορετικέ περιπτώσεις

Παρακολουθώντας τα δύο βίνεο παρατηρούμε:

βίντεο 1.Ενδιαφέρον για γνώση σαν να βρισκόταν στο σπίτι, έλλειψη πτυχίου σε γνωσιακά πεδία που της άρεσαν ή είχαν κάποιο ενδιαφέρον. Ξεκίνησε αρχικά παρέα  με τον ατυχή σύζυγο τον οποίο τον έχασε νωρίς. Οι σπουδές σε ανοικτό πανεπιστήμιο την έκαναν να μπορεί να συνδυάσει σπουδές με ιδιωτική ζωή, εργασία και ψώνια. Νιώθει ελεύθερη, μπαίνεις στο πρόγραμμα χωρίς την ψυχοφθόρα ανάγκη για να δώσει A levels εξετάσεις. Αισθάνεται ότι το πανεπιστήμιο ενδιαφέρεται πραγματικά για τους φοιτητές του και αυτό το βρίσκει λαμπρό. Επίσης το πανεπιστήμιο υποστηρίζει και προσφέρει βοήθεια σε δυσλεκτικούς φοιτητές. Δεν αισθάνεται πίεση, έχει χρόνο να μελετήσει τις σημειώσεις της όποτε θέλει και μπορεί να επαναλάβει τη μελέτη ξανά οποιαδήποτε μέρα έχει χρόνο. Το πανεπιστήμιο προσφέρει το σχετικό υποστηρικτικό μελέτης, βιβλία σχετική βιβλιογραφία. Έχει γνωρίσει νέα άτομα, εέχει φτιάξει ένα νέο πιο ποιοτικό τρόπο ζωής. Θεωρεί ότι τα ανοικτού τύπου πανεπιστήμια προσφέρουν πολλές επιλογές για σπουδές, αυτή επέλεξε κλασσικές σπουδές. Παράλληλα το πανεπιστήμιο επιτρέπει κάποιος φοιτητής να επιλέξει κάποια από το MOOCs και να αποκτήσει κάποια credits τα οποία μπορεί να τον βοηθήσουν να ακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί σε πτυχίο.

βίντεο 2.Τα ανοικτά πανεπιστήμια μπορούν να συνδυάσουν εργασία και σπουδές, αλλά αυτό είναι πάντα εφικτό για τον καθένα. Το πρόγραμμα σποδών της έχει προαπαιτούμενα μαθήματα στα οποία πρέπει να αξιολογηθεί κάποιος επιτυχώς για να μπορεί να προχωρήσει παρακάτω. Υπάρχουν δε και πολλές επιλογές μαθημάτων, το πτυχίο το αποκτά κανείς με 180 credits. Το να μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει με συνέπεια ένα ανοικτό πανεπιστήμιο το θεωρεί εφικτό αλλά κάποια άτομα θέλουν παραπάνω καθοδήγηση την οποία όμως προσφέρει το πανεπιστήμιο. Η επικοινωνία με τους καθηγητές είναι εντελώς διαφορετικά σε ένα ανοικτό πρόγραμμα από απόσταση. Τα μαθήματα δε γίνονται σε τάξεις, υπάρχει πλατφόρμα εκπαίδευσης και σχετικό εκπαιδευτικό υλικό. Το τελευταίο παρέχεται με τη μορφή βιβλίων αλλά και με πολυμεσικό υλικό. Υπάρχει σχετικό κόστος σπουδών, σπουδάζεις από το σπίτι δε χρειάζεται να μένεις στην έδρα του πανεπιστημίου, σπουδάζει full time, ενώ υπάρχει η δυνατότητα για part time, υπάρχουν υποτροφίες αλλά και προγράμματα που μπορούν να βοηθήσουν αργότερα στην αναζήτηση εργασίας. Το πρόγραμμα είναι ευέλικτο, δεν υπάρχει η κλασική φοιτητική ζωή και το σχετικό lifestyle. Είναι ουσιαστικά ίδιο ή ίσης αξίας πρόγραμμα συμβατικού πανεπιστημίου, απλά διαφέρει ο τρόπος σπουδών. Η έλλειψη προσωπικού χρόνου σε ένα full time πρόγραμμα είναι χαρακτηριστική. Συνδυάζεται με εργασία αλλά αυτό εξαρτάται από τον φοιτητή. Ο χαρακτήρας σπουδών είναι μαθητικοκεντρικός.

Συμπεράσματα:

1) Οι σπουδαστές δεν σπουδάζουν σε εξ αποστάσεως προγράμματα με το ίδιο κίνητρο, άλλος σπουδάζει part time άλλος full time, κάποιοι ενδιαφέρονται για απόκτηση πτυχίου που πιθανώς οδηγεί στην αγορά εγρασίας άλλοι σπουγάζουν για απόκτηση γνώσεων, δεν υπάρχει ηλικιακός αποκλεισμός κοινώς υπάρχει η δεύτερη ευκαιρία

2)Τα εξ αποστάσεως προγράμματα είναι ευέλικτα, η επικοινωνία με τους καθηγητές είναι ενεργή και ουσιαστική αλλά γίνεται με διαφορετικό τρόπο σε σχέση με την επικοινωνία σε συμβατικά πανεπιστήμια

3) Τα εξ αποστάσεως προγράμματα όσον αφορά την παροχή εκπαιδευτικού υλικού δεν διαφέρουν από τα συμβατικά, υπάρχει μια ενίσχυση της αυτομάθησης, ο χαρακτήρας σπουδών είναι μαθητικοκεντρικός

4) Το πως αντιλλαμβάνεται κάποιος τη φιλία μεταξύ των συμφοιτητών διαφέρει, επομένως υπάρχουν διαφορετικά κριτήρια και τρόποι  κοινωνικοποίησης

 

5) Σουδές από το σπίτι υπάρχει αξιολόγηση, διαφορετική αξιοποίηση του χρόνου για μελέτη, υπάρχει πλατφόρμα εκαπίδευσης, διαφορετική φοιτητική ζωή.