Το μέλλον των Ανοικτών Πανεπιστημίων

Από μικρός ήμουν υπέρ της ελεύθερης και γρήγορης διακίνησης της γνώσης. Πιστεύω στη δια βίου μάθηση και συνεχή εκπαίδευση. Τα προγράμματα τύπου MOOCs, αλλά και προγράμματα ανοικτής εκπαίδευσης από απόσταση με έκαναν να αποκτήσω γνώσεις και δεξιότητες αρκετά χρόνια προτού σπουδάσω. Μάλιστα με βοήθησαν να είμαι ενεργός στην αγορά εργασίας. Διαβάζοντας τη συνέντευξη του καθηγητή Brown βρήκα στοιχεία βιωματικά αλλά και νέα πληροφορία σχετικά με τα ανοικτά πανεπιστήμια και το μέλλον τους.

Όλα τα πανεπιστήμια για να είναι βιώσιμα πρέπει να έχουν οικονομικούς πόρους για να λειτουργήσουν, επομένως το μέλλον εξαρτάται από την εξασφάλιση χρηματοδότησης. Ο κύριος Brown μας έκανε σαφές ότι οι ανάγκες για φοίτηση δεν πρόκειται να λιγοστέψουν οπότε υπάρχει μια μεγάλη δεξαμενή ατόμων που επιθυμούν να σπουδάσουν. Επίσης έγινε σαφές ότι δεν έχει νόημα να χτιστούν περισσότερα πανεπιστήμια, ήδη υπάρχουν πολλά.

Αυτό που είναι πιο σημαντικό σε μια κοινωνία είναι το επίπεδο και η ποιότητα της κουλτούρας της. Με άλλα λόγια σε αυτό το σημείο θα πρέπει να στοχεύσουν οι κοινωνίες αυτό θα οδηγήσει σε ανάγκη για ποιοτική μάθηση. Πρέπει οι κοινωνίες να αντιληφθούν την αναγκαιότητα της δια βίου εκπαίδευσης και μάθησης.

Τα ανοικτά πανεπιστήμια θα συνεχίσουν να υπάρχουν είτε προσφέροντας αυτοτελή προγράμματα σπουδών είτε προσφέροντας ευέλικτα προγράμματα είτε και on line προγράμματα για επέκταση γνώσεων και δεξιοτήτων. Υπάρχει περίπτωση να δούμε στο μέλλον ένα υβριδικό τύπο πανεπιστημίων με ευέλικτα on line μοντέλα εκπαίδευσης από απόσταση και είναι πιθανόν να διαφέρει και ο ρόλος του δασκάλου εκπαιδευτή. Αυτό που σίγουρα θα βοηθήσει είναι  η αξιοποίηση  αυτού που λέμε evaluation και feedback δηλαδή να δώσουμε στους φοιτητές ανοικτών πανεπιστημίων τη δυνατότητα να κάνουν την αξιολόγηση τους και να δώσουν τη γνώμη τους. Έτσι θα δημιουργηθεί μια γνωσιακή βάση δεδομένων η οποία θα πρέπει να μελετηθεί και να αξιολογηθεί σωστά. Καλό θα είναι να υπάρχει online με ανοικτή πρόσβαση σε όποιον ενδιαφέρεται. Ένα τέτοιο εργαλείο είναι το Tableau Public.

Σχετικά με τη χρηματοδότηση αυτή μπορεί να είναι είτε κρατική είτε αυτοχρηματοδότηση μέσω των προγραμμάτων των ίδιων των πανεπιστημίων είτε από ιδιωτική πρωτοβουλία. Για να υπάρχει μέλλον στην ανοικτή εκπαίδευση και κατ’ επέκταση στα ανοικτά πανεπιστήμια πρέπει οι κοινωνίες να φροντίσουν να δημιουργήσουν συνθήκες μη κοινωνικού αποκλεισμού, δυνατότητα στον πολίτη που θέλει να σπουδάσει να μη του γίνεται βραχνάς το κόστος σπουδών. Αν συμβεί το τελευταίο τότε θα υπάρχουν μεν ευέλικτα προγράμματα σπουδών που κυρίως θα οδηγούν σε απόκτηση  δεξιοτήτων που ζητά η αγορά εργασίας και δημιουργία νέων τεχνοκρατών. Από τους τελευταίους έχουμε χορτάσει, αυτό που είναι το ζητούμενο είναι να η υπάρχει το κίνητρο και για ανθρωπιστικές σπουδές. Διαφορετικά όπως τόνισε ο καθηγητής Brown χωρίς ποιοτική κουλτούρα δεν υπάρχει μέλλον.