Παιδαγωγική αξιοποίηση ΤΠΕ

    Βίκυ Καραντώνη
    Από Βίκυ Καραντώνη

    Επειδή,  κατά τη γνώμη μου, ένας  βασικός παιδαγωγικός στόχος του εκπαιδευτικού είναι να διευκολύνει κατά το δυνατόν κάθε μαθητή  να  αναπτύξει την προσωπικότητά του  και να καλλιεργήσει τις δεξιότητές του, ώστε να αισθάνεται  αυτόνομος και δημιουργικός αλλά και ενεργός πολίτης, τα εργαλεία ΤΠΕ του 21ου αιώνα, μπορούν να αξιοποιηθούν ως δίαυλοι επικοινωνίας μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων. Με τη μεταξύ τους διάδραση, δάσκαλος και μαθητής  συνδιαμορφώνουν και  τροποποιούν τους στόχους τους και αντιδρούν στα ερεθίσματα από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Ενδυναμώνονται, τέλος, τα άτομα αφού χρειάζεται πλέον να αντιδρούν κριτικά και να δρουν πιο συλλογικά  στις νέες κοινωνικές συνθήκες.