Τι σημαίνει για εσάς Παιδαγωγική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε.

 Παιδαγωγική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. σημαίνει  για εμένα προσωπικά, τη διάχυση της Πληροφορικής στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα (ολιστική προσέγγιση). Σημασία δεν έχει ακριβώς, το μέσο που θα χρησιμοποιήσουμε, που από μόνα τους τα εργαλεία δεν λένε τίποτα, αλλά η οπτική που έχουμε ως εκπαιδευτικοί. Θα τα χρησιμοποιήσουμε με τρόπο ώστε να καλλιεργούν και να αναπτύσσουν  το κριτικό πνεύμα,  τις μεταγνωστικές ικανότητες των μαθητών (να μαθαίνουν, πώς να μαθαίνουν), την επικοινωνία, τη συμμετοχή των μαθητών, την  ανταλλαγή των πληροφοριών,  τη βελτίωση της μεθοδολογίας μας ,  την  ψυχαγωγία και την εργασία των μαθητών  μας ως άτομα και ως ομάδα.