Τα χαρακτηριστικά της Ανοικτής Εκπαίδευσης.

    ΝΗΣΑΝΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
    Από ΝΗΣΑΝΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ

    Όπως αναφέρουν και οι δύο φοιτήτριες του Ανοιχτού Βρετανικού Πανεπιστημίου στα επισυναπτόμενα video, η φοίτηση σε εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών υποστηριζόμενα από οργανωμένες πανεπιστημιακές δομές δεν μπορεί παρά να αποτελεί μια ξεχωριστή εμπειρία για πολλούς λόγους. Βασικό και κύριο πλεονέκτημα της ανοικτής εκπαίδευσης αποτελεί το γεγονός οτι επιτρέπει στους φοιτητές να κινηθούν αυτόνομα στα μονοπάτι της μάθησης, ορίζοντας εκείνοι κάθε φορά τον τόπο και το χρόνο μελέτης τους δεδομένων των επαγγελματικών, κοινωνικών και προσωπικών υποχρεώσεών τους. Επίσης, η ανοικτή εκπαίδευση απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό το οποίο χωρίς να χρειάζεται να υποστηρίζεται από ένα καθορισμένο ακαδημαικό υπόβαθρο και  έχοντας κάθε ελευθερία επιλογής μπορεί να δοκιμάσει, να αλλάξει ή να διακόψει κάποιο κύκλο σπουδών που δεν το ικανοποιεί, προσδίδοντας έτσι ένα στοιχείο ευελιξίας στα ανοικτά πανεπιστήμια. Ακόμα ένα θετικό στοιχείο της ανοικτής εκπαίδευσης, όπως επαληθεύουν και οι φοιτήτριες, είναι οτι οι ενδιαφερόμενοι έχουν πάντα και άμεσα διαθέσιμο ένα συγκεκριμένο όγκο εκπαιδευτικού υλικού (που μπορούν οι ίδιοι να εμβαθύνουν) χωρίς να χρειάζεται να χαθούν στα περίπλοκα μονοπάτια της επιστημονικής βιβλιογραφίας. Αξίζει επίσης να αναφερθούμε στο μειωμένο κόστος σπουδών και στην εργασιακή εμπειρία που μπορεί ο φοιτητής  να αποκτήσει παράλληλα με τις σπουδές του. Απο την άλλη μεριά, είναι κοινώς αποδεκτό οτι ένα εξ αποστάσεως πρόγραμμα σπουδών αδυνατεί να προσφέρει τη γνωστή σε όλους μας πανεπιστημιακή εμπειρία ενώ παράλληλα λόγω του αυξημένου φόρτου εργασίας οι σπουδαστές συχνά αναφέρονται στον περιορισμένο ελεύθερο χρόνο που έχουν στη διάθεσή τους.