"Ο Πύργος της Γνώσης"

    Βασιλική Λάγαρη
    Από Βασιλική Λάγαρη

    Τα wikis αποτελούν μία δυναμική πλατφόρμα ενημέρωσης και πληροφορίας, όπου οι χρήστες "χτίζουν" μέσα από μία ασύγχρονη, δημιουργική και συνεργατική διαδικασία ένα οικοδόμημα αποτελεσματικής και ουσιαστικής γνώσης.