Ορισμός wiki

  Αγγελική Λιώση
  Από Αγγελική Λιώση

  Το wiki είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή:
  α) συνεργασίας: οι χρήστες αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται ασύχρονα μεταξύ τους για ένα συγκεκριμένο θέμα,
  β) με δυναμικό περιεχόμενο: οι χρήστες προσθέτουν, τροποποιούν ή διαγράφουν το περιεχόμενο του (edit) και το αποθηκεύουν (save). Έτσι, η όποια αλλαγή δημοσιοποιείται αυτόματα κι είναι διαθέσιμο στους χρήστες τού συγκεκριμένου θέματος να το τροποποιήσουν όπως κρίνουν.
  γ) με πολυμεσικό περιεχόμενο: το περιεχόμενο μπορεί να είναι κείμενο, ήχος, εικόνα, βίντεο, διάγραμμα, πίνακας, εννοιολογικός χάρτης, παρουσίαση, φόρμα, σχέδιο, υπερσύνδεσμοι, κ.ά.