Αστρινός Τσουτσουδάκης

Σύντομη περιγραφή: Φυσικός, 1ο ΕΚΦΕ Ηρακλείου
Τοποθεσία:
Email επικοινωνίας:
Τηλέφωνο: 2810234589
Κινητό τηλέφωνο: 6942411686
Ιστότοπος: http://oedb.blogspot.com
Όνομα χρήστη στο Twitter: @AstrinosT

Για μένα

"Η λογική θα σε πάει από το Α στο Β. Η φαντασία θα σε πάει παντού"

Albert Einstein cool