Σχόλια στο Σχόλιο από Γεράσιμος Φαρακλός

    Γεράσιμος Φαρακλός
    Γεράσιμος Φαρακλός σε Χωρίς τίτλο (): Μάλλον, έχεις δίκιο, Βασιλένα!