Άτομα που τους άρεσε Σχόλιο από Χαρά Κοκόρη

    Χαρά Κοκόρη
    Χαρά Κοκόρη σε Χωρίς τίτλο (): Μπράβο, Βασιλική! Ιδιαίτερη ματιά στο web 2.0 μεσα από τα παράθυρα στον κόσμο!...