Τα χαρακτηριστικά της Ανοικτής Εκπαίδευσης

    Βένια Κουτσοθανάση
    Από Βένια Κουτσοθανάση

    Παρακολουθώντας αυτά τα δύο βίντεο, η φράση που αποτυπώθηκε μέσα μου είναι ότι «η γνώση έρχεται στο σπίτι σου». Είναι τόσο πραγματικό αυτό το γεγονός, που θεωρώ ότι αποτελεί ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της Ανοιχτής Εκπαίδευσης, καθώς η δυσκολία στην πρόσβαση στο εκάστοτε εκπαιδευτικό ίδρυμα αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για σπουδές σε πολλές περιπτώσεις.

    Επιπλέον, το γεγονός ότι έχει κανείς τη δυνατότητα να διατηρήσει την ιδιωτική του ζωή, να εργάζεται ή να έχει οικογένεια ενώ παράλληλα να σπουδάζει, αναδεικνύει την ευελιξία της Ανοιχτής Εκπαίδευσης. Η ευχέρεια της διαχείρισης του χρόνου που δύναται να αφιερώσει ο καθένας στη μελέτη του, αλλά και οι οικονομικοί παράγοντες με τον κάθε σπουδαστή να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τόσα μαθήματα όσα μπορεί ο ίδιος να φέρει εις πέρας οικονομικά, διευκολύνουν ακόμη περισσότερο τη διά βίου μάθηση.

    Τέλος, θα χαρακτήριζα το υλικό ιδιαίτερα εύχρηστο καθώς η ηλεκτρονική του μορφή και η πολυμορφική του προβολή, (εικόνα, βίντεο, υπερσύνδεσμοι, βιβλιογραφικές πηγές) επιτρέπουν στον σπουδαστή να το μελετά με τρόπο που εξυπηρετεί τόσο τις προσωπικές του ανάγκες όσο και το προσωπικό στυλ μάθησης και επίσης καθιστούν ακόμη πιο ευχάριστη και ελκυστική την εκπαιδευτική διαδικασία.