Ο τοίχος του Βένια Κουτσοθανάση

Αυτός ο Τοίχος είναι άδειος