Το μέλλον των Ανοικτών Πανεπιστημίων

  Βένια Κουτσοθανάση
  Από Βένια Κουτσοθανάση

  Η μόρφωση αποτελεί ένα πολύτιμο αγαθό καθώς και δικαίωμα όλων των ανθρώπων ανεξάρτητα από το κοινωνικό – οικονομικό, ή το πολιτισμικό τους υπόβαθρο. Είναι απαραίτητο να έχουν όλοι τη δυνατότητα να σπουδάζουν, να εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους πάνω σε ένα γνωστικό αντικείμενο και να μπορούν να «εξελίσσονται».

  Τα Ανοικτά Πανεπιστήμια παρέχουν αυτή τη δυνατότητα και γι αυτό η δημοτικότητά τους αυξάνεται ολοένα και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με τον καθηγητή Mark Brown, ο αριθμός των φοιτητών που προσδοκούν υψηλότερη εκπαίδευση ακμάζει συνεχώς, γεγονός που καθιστά αδύνατη τη «φιλοξενία» τους σε πανεπιστημιακές κτηριακές εγκαταστάσεις. Αυτό το στοιχείο από μόνο του «μετατρέπει» σε επιτακτική ανάγκη την Ανοικτή Εκπαίδευση, μέσω της οποίας τα μαθήματα πραγματοποιούνται διαδικτυακά και επιτυγχάνονται όλοι οι μαθησιακοί στόχοι χωρίς τη φυσική παρουσία των σπουδαστών.

  Επίσης, για να μπορούν να έχουν μέλλον τα Ανοικτά Πανεπιστήμια, είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίζονται οι ανάγκες και οι δυνατότητες των φοιτητών, να είναι δηλαδή ξεκάθαρο, σε τι κοινό απευθύνονται. Μέσω των MOOCs (Massive Open Online Courses) δύναται να πραγματοποιηθεί αυτή η διαφοροποίηση, συνεπώς πρόκειται για ένα «εργαλείο» διαδικτυακής διδασκαλίας που συντελεί στην μακροζωία των Ανοικτών Πανεπιστημίων.

  Προσωπικά, θεωρώ ότι η Ανοικτή Εκπαίδευση έχει μέλλον και συνεχώς θα εξελίσσεται τα χρόνια που έπονται. Όπως αναφέρει και ο Mark Brown, όλη η ανθρωπότητα οφείλει να επενδύει στην εκπαίδευση και μέσω των Ανοικτών Πανεπιστημίων μπορεί να επιτευχθεί κάτι τέτοιο με ιδιαίτερα χαμηλό κόστος. Η ποιότητα των σπουδών, η ευελιξία, η αποδοχή όλων των σπουδαστών χωρίς αποκλεισμούς και η συνεχής ανατροφοδότηση η οποία συντελεί στη βελτίωση και αναβάθμιση του υλικού «δίνουν» στα Ανοικτά Πανεπιστήμια τα εφόδια για να συνεχίσουν να υφίστανται.