"Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ"

    ΑΘΗΝΑ ΒΙΔΙΑΔΑΚΗ
    Από ΑΘΗΝΑ ΒΙΔΙΑΔΑΚΗ Σχόλια (1)

    Η παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στο σύγχρονο σχολείο συνιστά σημαντική προτεραιότητα στη σύγχρονη εποχή των διαδικτυακών περιβαλλόντων μάθησης. Η ύπαρξη πληθώρας εκπαιδευτικών εφαρμογών καθιστά αναγκαία την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ώστε να είναι σε θέση να τις γνωρίσουν και να τις εντάξουν εκπαιδευτικά στη μαθησιακή διαδικασία. Στόχος, λοιπόν, είναι πρώτα εμείς να "μάθουμε πώς να μαθαίνουμε" συνεργατικά με τη βοήθεια των ΤΠΕ ώστε να είμαστε σε θέση να το διδάξουμε στους μαθητές μας.

    Πρόσφατα σχόλια