"Τα παραδοσιακά μέσα μεταδίδουν μηνύματα. Τα ιστολόγια προκαλούν συζητήσεις."

"Τα παραδοσιακά μέσα μεταδίδουν μηνύματα. Τα ιστολόγια προκαλούν συζητήσεις", θέτει πολύ σωστά ο Γάλλος blogger Loic Le Meur. Τι ακριβώς όμως σημαίνει αυτό?

Αρχικά, παραδοσιακά μέσα θεωρούνται ο τύπος (ημερήσιος ή περιοδικός), το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, το τηλέφωνο, κλπ. Σκοπός αυτών των μέσων είναι η ενημέρωση και η μεταφορά μηνυμάτων. Οι αποδέκτες των μηνυμάτων αυτών είναι κατά βάση παθητικοί, αφού απλώς "δέχονται" τις πληροφορίες, χωρίς να έχουν τις περισσότερες φορές τη δυνατότητα να μοιραστούν την άποψή τους επί του θέματος με άλλους δέκτες.

Από την άλλη πλευρά, τα ιστολόγια (blogs), οι ομάδες συζήτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κλπ, δίνουν τη δυνατότητα στον χρήστη να ενημερωθεί αλλά και να εκφράσει την άποψή του σχετικά με ένα θέμα το οποίο έχει διαβάσει, να συμφωνήσει ή να διαφωνήσει με όσα γράφονται, ακόμα και χωρίς να να γνωρίζει τους "συγγραφείς". Έτσι, λοιπόν, στα ιστολόγια δημιουργούνται συζητήσεις, υπάρχει συνδιάλεξη, ανταλλαγή ιδεών, αλληλεπίδραση. Οι αναγνώστες, επομένως, δεν είναι παθητικοί δέκτες, αλλά συμμετέχουν ενεργά. 

      

Πρόσφατα σχόλια