τι είναι wiki

    Άννα Φανουργιάκη
    Από Άννα Φανουργιάκη

     Μετά το πολύ πετυχημένο βίντεο του Lee Le Fever θα λέγαμε ότι τo wiki ότι είναι μια ιστοσελίδα  που επιτρέπει στους χρήστες της να προσθέσουν ,να αφαιρέσουν και να επεξεργαστούν το περιεχόμενο της πολύ γρήγορα και εύκολα χρησιμοποιώντας το edit,save και  το link.Δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να συνεργάζονται αποτελεσματικά κατά την κοινή τους προσπάθεια.

    Πρόσφατα σχόλια