ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.1 Ποια σημεία αναδεικνύουν τα χαρακτηριστικά της Ανοικτής Εκπαίδευσης;

  ΑΘΗΝΑ ΒΙΔΙΑΔΑΚΗ
  Από ΑΘΗΝΑ ΒΙΔΙΑΔΑΚΗ

  Σύμφωνα με τις προσωπικές μαρτυρίες εκπαιδευομένων στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Ηνωμένου Βασιλείου τα χαρακτηριστικά της Ανοικτής Εκπαίδευσης είναι τα εξής:

  1. η ελευθερία / ευελιξία χώρου, χρόνου και ρυθμού μελέτης, αφού σπουδάζεις από το σπίτι σου χωρίς μετακινήσεις και έξοδα διαμονής
  2. η ελεύθερη εισαγωγή στο πανεπιστήμιο 
  3. η δυνατότητα να σπουδάζεις και να εργάζεσαι αποκτώντας παράλληλα και επαγγελματική εμπειρία
  4. η δυνατότητα να λάβεις υποστήριξη και καθοδήγηση, αν χρειαστείς.

  Πρόσφατα σχόλια