ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.2 Ποιο είναι το μέλλον των Ανοικτών Πανεπιστημίων;

  ΑΘΗΝΑ ΒΙΔΙΑΔΑΚΗ
  Από ΑΘΗΝΑ ΒΙΔΙΑΔΑΚΗ

  Σύμφωνα με τις προβλέψεις της OECD (Organisation for Economic Cooperation) το 2025 η ζήτηση για ανώτερη εκπαίδευση παγκοσμίως θα φτάσει τους 200.000.000 σπουδαστές συγκριτικά με τους σημερινούς σπουδαστές που είναι 180.000.000. Η δημιουργία νέων Πανεπιστημίων για την κάλυψη της ανάγκης αυτής είναι αδύνατη με αποτέλεσμα να αυξάνεται η ανάγκη για δημιουργία εναλλακτικών και ευέλικτων διαδικτυακών μοντέλων εκπαίδευσης. 

  Σήμερα, πέραν των Ανοικτών Πανεπιστημίων, υπάρχουν πολλά παραδοσιακά Πανεπιστήμια που προσφέρουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Για να συνεχίσουν να αναπτύσσονται τα Ανοικτά Πανεπιστήμια θα πρέπει να επικεντρώσουν την προσοχή τους αφενός στο κοινό, στο οποίο απευθύνονται που είναι διαφορετικό από αυτό των παραδοσιακών πανεπιστημίων, και αφετέρου στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, η οποία μπορεί να βελτιώνεται λαμβάνοντας υπόψη την ανατροφοδότηση που παίρνουν από αξιολογήσεις παλαιών σπουδαστών.

  Η εκπαίδευση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το μέλλον της ανθρωπότητας, γεγονός που καθιστά την επένδυση σε αυτήν αναγκαία.

   

   

  Πρόσφατα σχόλια