Αγαπητοί συνάδελφοι και συμφοιτητές σας γνωστοποιώ το BLippar της ηλεκτρονική μου τάξης : 1448089 και με εικόνα έναυσμα την παρακάτω .Εμείς θα γίνουμε το μέσον που θα μετατρέψει τους καθρέφτες της εκπαίδευσης σε παράθυρα. Ευχαριστώ όλο το team του EDIVEA: κους Παναγιώτη Αναστασιάδη ,Κων/νο. Κωτσίδη, Χρήστος Συννεφάκη , κα Αμαλία Σαββάκη και όλους όσους συντέλεσαν στη δημιουργική μου ψηφιακή ανάπτυξη!