4ο Θερινό Σχολείο:«Αξιοποίηση εφαρμογών επαυξημένης πραγματικότητας στην εκπαίδευση».
ΑΝΔΡΟΣ 2-10 Ιουλίου 2018
www.edivea.org