1ο Πανελλήνιο Συνέδριο: ΤΠΕ, Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση & Δημιουργικότητα στο Σύγχρονο Σχολείο.
8,9 & 10 Ιουνίου, Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου
www.edivea.org