Καλησπέρα σας! Το blippar που δημιούργησα με κωδικό: diet, αφορά τη διδασκαλία της μεσογειακής διατροφής σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης! Στόχος είναι η εικόνα έναυσμα να κεντρίσει το ενδιαφέρον των παιδιών και μέσα από αυτό το διασκεδαστικό τρόπο, να μάθουν χρήσιμες πληροφορίες για τη Μεσογειακή Διατροφή και συνάμα, να την κάνουν τρόπο ζωής!