3ο Θερινό Σχολείο με θέμα: «Τ.Π.Ε. και Δημιουργικότητα στο Σύγχρονο Σχολείο».
www.edivea.org