Μέλη ομάδας Ομάδα εικαστικών / Θεάτρου / Διακόσμησης / Αγιογραφίας ΠΜΣ 2019