Η Ρομποτική πάει...στο Νηπιαγωγείο (Stem Education)

Η Ρομποτική πάει...στο Νηπιαγωγείο (Stem Education)

Ιδιοκτήτης: Δώρα Μαρινάτου

Μέλη ομάδας: 32

Περιγραφή:

Η ομάδα μας αποσκοπεί στην εξοικείωση  των μελών με τα ψηφιακά εργαλεία εκπαιδευτικής ρομποτικής, και πιο συγκεκριμένα στην αξιοποίηση του εξοπλισμού kidsfirstcoding-robotics και του του BeeBot σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Παράλληλα, ενθαρρύνεται η επικοινωνία, συνεργασία και αλληλεπίδραση με άλλα μέλη της ομάδας «Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ και Συνεργατική Δημιουργικότητα στο Σύγχρονο Σχολείο"

Σύντομη περιγραφή: Η Εκπαιδευτική Ρομποτική στο Νηπιαγωγείο
Η Ρομποτική πάει...στο Νηπιαγωγείο (Stem Education)

Η Ρομποτική πάει...στο Νηπιαγωγείο (Stem Education)

Η Εκπαιδευτική Ρομποτική στο Νηπιαγωγείο

Αναζήτηση σ' αυτή την ομάδα

Υπο-Ομάδες

Δεν έχουν δημιουργηθεί Υπο-Ομάδες