ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2021

ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2021

Ιδιοκτήτης: Χρήστος Συννεφάκης

Μέλη ομάδας: 198

Περιγραφή:

Στην ομάδα αυτή συμμετέχουν οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί του δικτύου των σχολείων του προγράμματος ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2021.

Η ομάδα αυτή είναι μυστική και το περιεχόμενό της είναι προσβάσιμο μόνο από τα μέλη.