Adult English Learners

Adult English Learners

Ιδιοκτήτης: ΓΚΟΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Μέλη ομάδας: 3

Περιγραφή:

A group of adult learners who have taken up English courses, in order to improve their knowledge regarding Applied English in their occupations.

Σύντομη περιγραφή: Adult English courses
Adult English Learners

Adult English Learners

Adult English courses

Αναζήτηση σ' αυτή την ομάδα

Υπο-Ομάδες

Δεν έχουν δημιουργηθεί Υπο-Ομάδες