Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α Team

Ε.ΔΙ.Β.Ε.Α Team

Ιδιοκτήτης: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

Μέλη ομάδας: 9

Περιγραφή:

Σε αυτή την ομάδα συμμετέχουν οι επιστημονικοί συνεργάτες του ΕΔΙΒΕΑ

Η ομάδα αυτή είναι μυστική και το περιεχόμενό της είναι προσβάσιμο μόνο από τα μέλη.