Εκπαιδευτική Πραγματικότητα: Περιορισμοί και Δυνατότητες: Ιστορικό