Ορισμός wiki: Αναθεώρηση

Ορισμός wiki

Τελευταία ενημέρωση από Άννα Φανουργιάκη

Πρόκειται για έναν τύπο ιστότοπου, όπου ο καθένας μπορεί να σχεδιάσει και να επεξεργαστεί τις σελίδες του. Το wiki δεν ανήκει σε κάποιον χρήστη, αλλά το περιεχόμενό του είναι αποτέλεσμα συνδιαμόρφωσης, συχνά και σε πραγματικό χρόνο. Οι βασικές επιλογές δημιουργίας wiki είναι το edit, το save και το link. Το γνωστότερο παράδειγμα wiki είναι η wikipedia.

Ιστορικό