Ορισμός Wiki

Ορισμός Wiki

Τελευταία ενημέρωση από Ευγενία Χριστοπούλου

Ως "wiki" μπορούμε να ορίσουμε μια συνεργατική ιστοσελίδα, η οποία δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να επεξεργαστεί το περιεχόμενο, προσθέτοντας, βελτιώνοντας ή τροποποιώντας ανά πάσα στιγμή τα στοιχεία που παρουσιάζονται. Ο καθένας, λοιπόν, μπορεί να δημοσιεύσει άμεσα περιεχόμενο, ακολουθώντας βέβαια πάντοτε τους κανόνες που καθορίζει η κοινότητα.

Πλοήγηση