Ορισμός wiki

Ορισμός wiki

Τελευταία ενημέρωση από Ελεάννα Γαντάρη

Ένα wiki δίνει την δυνατότητα στους χρήστες να επεξεργαστούν το περιεχόμενο του, προσθέτοντας ή αφαιρώντας υλικό, ενώ τις περισσότερες φορές οι χρήστες να έχουν την δυνατότητα να παρακολουθούν την κατάσταση του υλικού. Χαρακτηριστικό σημείο είναι ότι ο κάθε χρήστης προσθέτει την προσωπική του άποψη και γνώση πάνω σε ένα θέμα, έτσι ώστε να μπορούν όλοι να την μοιραστούν, να την επεξεργαστούν, να την σχολιάσουν, καταλήγοντας στην συνδιαμόρφωση του περιεχομένου του.

Πλοήγηση