ΑΝΤΟΥΑΛΕΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

O Τοίχος μου

  • ΑΝΤΟΥΑΛΕΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
   Δραστηριότητα 2.1 Τα χαρακτηριστικά της ανοικτής εκπαίδευσης σύμφωνα με τα video των δυο φοιτητριών του ΑΠ είναι τα εξής: 1)Ελεύθερη πρόσβαση των ενδιαφερόμενων να αποκτήσουν τίτλους σπουδών χωρίς τους περιορισμούς που θέτουν τα Συμβατικά Πανεπιστήμια 2)Ο σπουδαστής έχει πλήρη ελευθερία όσον αφορά τον χρόνο τον τόπο κ τον ρυθμό μελέτης του 3)Δεν υπάρχουν ηλικιακοί περιορισμοί 4)Δίνεται η δυνατότητα και σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες να σπουδάσουν ,οι οποίοι με την κατάλληλη στήριξη των εκπαιδευτών τους μπορούν να συνεχίζουν κ να ολοκληρώνουν τις σπουδές τους 5)Παρέχεται ελευθερία στον σπουδαστή καθώς του δίνεται η δυνατότητα να σπουδάζει κ να εργάζεται ταυτόχρονα,μειώνοντας έτσι το κόστος σπουδών του . 5)Ο τίτλος σπουδών παρέχεται στον σπουδαστή μετά την συμπλήρωση κάποιας βαθμολογίας την οποία ο ίδιος μπορεί να''χτίσει'' μέσω βαθμολόγησης διαφόρων αντικειμένων,κάποιων υποχρεωτικών και κάποιων προαιρετικών(αρθρωτό σύστημα) 6)Δίνεται η δυνατότητα στον σπουδαστή να διακόψει τις σπουδές του κ να τις συνεχίσει οποιαδήποτε στιγμή θελήσει ο ίδιος 7)Χαμηλότερο οικονομικό κόστος καθώς ο σπουδαστής δεν χρειάζεται να μετακομίσει στον τόπο όπου βρίσκεται το πανεπιστημιακό ίδρυμα 8)Δεν υπάρχει αυστηρή καθοδήγηση από τον εκπαιδευτή.Απαραίτητη λοιπόν η έρευνα για την απόκτηση γνώσεων από πλευράς σπουδαστή 9)Το εκπαιδευτικό υλικό είναι πολυμορφικό κ εύκολα προσβάσιμο ανάλογα με τις ανάγκες και προτιμήσεις του κάθε σπουδαστή 10)Χαμηλότερα οικονομικά δίδακτρα σε σχέση με τα Παραδοσιακά Πανεπιστήμια

  Tα Blogs μου

  Δεν υπάρχουν αναρτήσεις

  Tα Wikis μου

  Δεν υπάρχουν ακόμα Συνεργατικά Έγγραφα(Wikis)

  Φίλοι

  Οι Δημοσκοπήσεις μου

  Πείτε στον ΑΝΤΟΥΑΛΕΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ τη γνώμη σας!

  Δεν υπάρχουν Δημοσκοπήσεις του ΑΝΤΟΥΑΛΕΝΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ακόμα.