Σχόλια στο Ενημέρωση Κατάστασης από τον Μαριάνθη Καψ

Μαριάνθη Καψ
Μαριάνθη Καψ διαμοιράστηκε έναν υπερσύνδεσμο
Το Εισαγωγικό Βίντεο της Διπλωματικής μου Εργασίας

intro video

www.youtube.com
  • ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΚΥΠΡΑΙΟΥ:

    Τέλειο Μαριάνθη μπορώ να το δείξω αύριο σε μια τηλεδιάσκεψη που θα κάνω με τους μαθητές μου ;