Άτομα που τους άρεσε Ενημέρωση Κατάστασης από τον Χαρίτων Μπομπολάκης

Χαρίτων Μπομπολάκης
Χαρίτων Μπομπολάκης διαμοιράστηκε έναν υπερσύνδεσμο
O Tουίτη και η Τσίου... σε νέα έκδοση

To ελαιόλαδο στη διατροφή μας - ΠΜΣ e learning (ΠΤΔΕ, Ρέθυμνο 2017)

www.youtube.com

Tαινία μικρού μήκους στα πλαίσια εργασίας του μαθήματος Προηγμένες Μαθησιακές Τεχνολογίες Διαδικτύου στην ΕξΑΕ. ΠΜΣ Επιστήμες Αγωγής, Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση μα τη χρήση των ΤΠΕ, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ρέθυμνο 15/10/2017.