Άτομα που τους άρεσε Ενημέρωση Κατάστασης από τον Ελευθερία Μαλαδάκη

Ελευθερία Μαλαδάκη
Ελευθερία Μαλαδάκη διαμοιράστηκε έναν υπερσύνδεσμο
"Ο Πολιτάκης Κυκλοφορεί! Σε ποια πόλη τελικά θα προσγειωθει;"

Ο Πολιτάκης Κυκλοφορεί! Σε ποια πόλη τελικά θα προσγειωθεί;

www.youtube.com

Ένα βίντεο στα πλαίσια των Διαδραστικών Τηλεδιασκέψεων με θέμα "Μια Πόλη για να ζεις" του Μεταπτυχιακού Προγράμματος "Επιστήμες της Αγωγής - Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με την χρήση των ΤΠΕ (e-Learning)". Θεματική ενότητα "Η Κυκλοφορία στην πόλη μας".