Άτομα που τους άρεσε Ενημέρωση Κατάστασης από τον ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ διαμοιράστηκε έναν υπερσύνδεσμο
1ο Πανελλήνιο Συνέδριο elearning ecreativity Ο "Οδυσσέας" στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου