Άτομα που τους άρεσε Ενημέρωση Κατάστασης από τον ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Έχει πέσει πολλή ησυχία στον τοίχο... Καλό Μήνα!