Άτομα που τους άρεσε Ενημέρωση Κατάστασης από τον ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ διαμοιράστηκε έναν υπερσύνδεσμο
Για να μπορείτε να ενημερώνεστε για τις δράσεις του Εργαστηρίου μας στο FB Πανεπιστήμιο Κρήτης: e-Learning Lab Πανεπιστήμιο Κρήτης: e-Learning Lab