Άτομα που τους άρεσε Ενημέρωση Κατάστασης από τον ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
Αγαπητοί Φοιτητές Οι ατομικές σας εργασίες στο chamilo θα πρέπει να είναι έτοιμες την Παρσκευή 12/2 Στην διαζώσης συνάντηση θα δοθούν οδηγίες για τη συνέχεια.