Άτομα που τους άρεσε Ενημέρωση Κατάστασης από τον ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΡΑΝΑΚΗ

ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΡΑΝΑΚΗ
Από τη μυροβόλο Χίο, ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ σε όλους!