Ο τοίχος του Μαρία Χατζάκη

Αυτός ο Τοίχος είναι άδειος