Ο τοίχος του Άγγελος Ριτσάτος

Αυτός ο Τοίχος είναι άδειος