Ο τοίχος του ΣΑΚΗΣ ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ

Αυτός ο Τοίχος είναι άδειος