Ο τοίχος του Δήμητρα Καραμεσίνη

Αυτός ο Τοίχος είναι άδειος